Utjecaj COVID-a 19 na turistički sektor u RH

Objavio admin
, 8. srpnja 2021. u kategoriji 

COVID-19 kriza u RH

 • Krajem 2019. i početkom 2020. godine, otkrivanjem nove vrste koronavirusa svijet se suočio s epidemijom globalnih razmjera koja ima ogroman utjecaj na svjetsko gospodarstvo, a samim time i na Republiku Hrvatsku.
 • Za razliku od globalne ekonomske krize koja je pokorila svjetsko gospodarstvo 2008. i 2009. godine kada su postojale ekonomske indikacije za početak recesije, kod recesije uzrokovane pandemijom COVID 19 takve indikacije nisu bile moguće. 
 • Kao država kojoj je glavna ekonomska grana upravo turizam, Hrvatska je doživjela crni scenarij te ostvarila velik pad prihoda od turizma koji se dogodio uslijed ograničenja kretanja ljudi nastalih mjerama za borbu protiv COVID 19. Tako su pojedine gospodarske grane u potpunosti prekinule svoje aktivnosti jer je potražnja za istima bila svedena gotovo na nulu, prije svega turizam i uslužne djelatnosti.

Procjene Svjetske banke

 • Kriza uzrokovana pandemijom COVID-19 najviše je pogodila zemlje sa snažnom trgovinskom razmjenom ili financijskim vezama s eurozonom i one ovisne o uslužnim djelatnostima i turizmu.
 • Svjetska banka prognozira da bi u 2021. godini BDP Republike Hrvatske trebao porasti 5,4%.
 • U 2022. godini taj bi rast trebao usporiti na 4,2%, što bi značilo da bi se gospodarstvo trebalo vratiti na pretpandemijsku razinu pred kraj iduće godine.
 • U Europi bi se rast trebao stabilizirati na 3,6%, temeljen na oporavku trgovine.
 • Vlade zemalja usvojile su mjere fiskalne potpore, no unatoč tome pandemija je do sada prouzročila gubitak više od milijun radnih mjesta diljem svijeta.
 • Glavni prioritet vlada mora biti kontrola širenja pandemije, te brzo i sveobuhvatno cijepljenje stanovništva, dok potpora ekonomskoj aktivnosti zahtijeva uvjete za ciklus reinvestiranja fokusiran na održivi rast, manje ovisan o državnom zaduživanju.

Struktura poslovnog plana 

 1. Podaci o poduzetniku
 2. Poduzetnička ideja
 3. Opis proizvoda i načina proizvodnje
 4. Struktura ulaganja i izvora financiranja
 5. Tržišna opravdanost
 6. Ekonomska opravdanost

Podaci o poduzetniku su prvi i najjednostavniji dio poslovnog plana. Poduzetnik mora objasniti čime se bavi, koliko dugo posluje u toj djelatnosti, kakvo je njegovo iskustvo u vezi s projektom/proizvodom koji prijavljuje na natječaj i tko su mu glavni suradnici na projektu.

Poduzetnička ideja uključuje kratak opis nastanka ideje, proizvoda i potencijalnih kupaca kojima je taj proizvod namijenjen. Dobra poslovna ideja je kombinacija vaših interesa i vještina.

U trećem dijelu piše se detaljan opis proizvoda, a bitno je spomenuti i način upotrebe proizvoda. Potrebno je navesti tijek i trajanje proizvodnog procesa. Potrebno je navesti sve strojeve i alate koji će se upotrebljavati u proizvodnom ili uslužćnom procesu.

U  dijelu “Struktura ulaganja i izvor financiranja” potrebno je opisati i specificirati ukupna ulaganja u proizvodnju proizvoda/pružanje usluge te objasniti koji će dio biti financiran iz vlastitih sredstava, a koji iz sredstava donacije, odnosno kredita, ako se traži financiranje od banke). Uz to je potrebno imati specifikaciju svih potrebnih ulaganja u stalna sredstva (strojeve, namještaj, aparate, računalo i sl.) i obrtna sredstva (zalihe sirovina i materijala).

Tržišna opravdanost– samo ako za proizvodom postoji potreba i potražnja (tržište), ideja znači poslovnu priliku koja se može pretvoriti u uspješan posao.

Kao što analiza tržišta pokazuje kolika je potražnja tržišta za vašim proizvodom, ekonomska opravdanost upućuje na isplativost vaše ideje i njezine provedbe. Vaš proizvod može imati potražnju na tržištu, kupce spremne da plate određenu cijenu za njega, no to ne znači da će vama proizvodnja i prodaja istog proizvoda biti financijski isplativa.

Važnost poslovnog planiranja

U poslovnom svijetu planiranje je od presudne važnosti. Planiranje je funkcija menadžmenta, to jest prva funkcija s kojom počinje cijeli proces menadžmenta. Planiranjem se definira kuda organizacija u budućnosti želi ići, i predviđaju se načini koji će joj pomoći da se njezini ciljevi ostvare. Izrada poslovnog plana zahtijeva vrijeme i novac , ali se to višestruko vraća, pomaže u jasnom sagledavanju poslovne prilike, pomaže u usmjeravanju i vođenju poslovnih aktivnosti, ako je potrebno može pomoći i u pronalasku izvora financiranja te pomaže u privlačenju potencijalnih partnera .

Postoje mogućnosti izrade mjesečnog, kvartalnog i polugodišnjeg plana za lakše donošenje odluke od strane menadžmenta (menadžment reporting) te kontrola realizacije i korekcije (kontroling). Poduzetnik će sa ovakim izvještavanjem u svakom trenutku imati dovoljno informacija za poslovno odlučivanje.

Društvo Fortium Inceptum d.o.o. osnovano je 2017. godine za pružanje usluga poslovnog savjetovanja. Društvo posluje pod brendom Marčinković i Partneri. Naš tim savjetnika sastoji se od niza vanjskih stručnih suradnika iz područja poslovnog savjetovanja, financija, procjene vrijednosti, bankarstva, računovodstva i revizije čime osiguravamo vrhunsku uslugu i vrhunski finalni proizvod za naše klijente. 

Za sva pitanja slobodno nam se obratite na info@m-p.hr

Pratite nas na društvenim mrežama

Nacionalna udruga ugostitelja je udruga čiji su ciljevi unaprjeđenje konkurentnosti, razvoj inovativne ponude i promicanje kvalitete ugostiteljstva u Hrvatskoj u skladu s najboljim svjetskim praksama te poštujući tradicionalne vrijednosti hrvatske gastronomije.
Savska cesta 41
10000 Zagreb, Hrvatska
mail. ured@nuu.hr
www.nuu.hr 
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram