Nacionalna udruga ugostitelja

Nacionalna Udruga Ugostitelja je udruga čiji su ciljevi unaprjeđenje konkurentnosti, razvoj inovativne ponude i promicanje kvalitete ugostiteljstva u Hrvatskoj u skladu s najboljim svjetskim praksama te poštujući tradicionalne vrijednosti hrvatske gastronomije.
VIZIJA


Vizija Nacionalne udruge ugostitelja kreirati je i dugoročno osigurati kvalitetno i responzivno okruženje za uspješno poslovanje, razvoj i inoviranje u području ugostiteljstva za sve poduzetnike, stručnjake, gastronomske entuzijaste i donositelje odluka na nacionalnoj i lokalnoj razini.

SVRHA I CILJEVI

Udruga ima svrhu okupljanja udruga u ugostiteljstvu Republike Hrvatske te drugih fizičkih i pravnih osoba koje žele zastupati interese članova Udruge, odnosno sektora ugostiteljstva i gastronomije općenito radi zaštite i promicanja zajedničkih, ponajprije strukovnih, interesa svih svojih članova Udruga okuplja te štiti i promiče prava i interese svojih članova, fizičkih i pravnih osobe koje se bave ugostiteljstvom.

Dugoročni cilj Udruge je predlaganje rješenja za kontinuirani i sustavni razvoj ugostiteljstva na području Republike Hrvatske.

Udruga teži biti nezaobilazan akter u savjetovanju, donošenju i provedbi odluka, politika i inicijativa koje imaju za cilj unaprjeđenje kvalitete ugostiteljstva u Hrvatskoj, na korist poduzetnicima i krajnjim korisnicima, domaćim i stranim gostima.

Vrijednosti

Nacionalna udruga ugostitelja počiva na sljedećim vrijednostima:
POSVEĆENOST
Udruga istinski promiče interese ugostitelja na tržištu i na razini politika te je u potpunosti usmjerena ka ostvarenju dobrobiti za ugostitelje i sektor ugostiteljstva u cjelini.
UKLJUČIVOST I TRANSPARENTNOST
Aktivacija i rad na promicanju vrijednosti i aktivnosti Udruge otvoren je svim članovima u skladu sa Statutom. Transparentan rad i demokratski proces odlučivanja prožeti su kroz sve elemente djelovanja te strateških i operativnih dokumenata Udruge.
SURADNJA
Udruga je  otvorena za komunikaciju, povezivanje i suradnju sa svim dionicima koji imaju ili mogu imati utjecaj ili su zainteresirani za poboljšanje poslovne klime u ugostiteljstvu i razvoj sektora na svim razinama djelovanja, od nacionalno relevantnih tema do pojedinačnih poduzetnika.
PROAKTIVNOST
Udruga djeluje predviđajući prilike ili prijetnje za  razvoj ugostiteljstva ostavljajući reakciju kao krajnji odgovor na potrebe  naših članova. Poticat će članove na pronalaženje proaktivnih i kreativnih rješenja za poboljšanje stanja u djelatnosti ugostiteljstva.

Koordinacija ugostitelja Hrvatske

Koordinacija ugostitelja Hrvatske nastavak je neformalne inicijative ugostitelja koja je prvi puta pokrenuta krajem 2016. godine kao odgovor Vladi RH na odluku o podizanju stope PDV-a na ugostiteljske usluge sa tadašnjih 13 na 25 posto.

Koordinaciju ugostitelja Hrvatske u svibnju 2019. godine pokreću Nezavisna udruga ugostitelja (Zagreb), Udruga ugostitelja Primorsko-goranske županije, Udruga ugostitelja Dubrovnik i Udruga za ugostiteljstvo i turizam Međimurja koje su se zbog izrazito nepovoljnih uvjeta poslovanja, a prvenstveno visoke porezne presije, odlučile na udruženo djelovanje i istupanje u javnosti.

Sporazum o uspostavljanju Koordinacije ugostitelja Hrvatske je službeno potpisan 2. srpnja 2019. u restoranu VInodol u Zagrebu na velikom sastanku predstavnika Koordinacije i svih povezanih i interesnih djelatnosti. Sporazumom o uspostavljanju Koordinacije ugostitelja Hrvatske definirana su načela djelovanja i osnovni ciljevi Koordinacije.

Koordinaciji ugostitelja Hrvatske ubrzo se pridružuje Udruženje ugostitelja Split i Nezavisna udruga ugostitelja Bjelovarsko-bilogorske županije te ugostitelji sa područja Zadra i Hvara. Aktivnosti i inicijative Koordinacije ugostitelja Hrvatske rezultirale su sniženom stopom PDV-a od 13 posto na jela i slastice u ugostiteljstvu te neoporezivim tretmanom smještaja i toplog obroka za sve djelatnike u ugostiteljstvu u sklopu četvrtog kruga porezne reforme.

Galerija

Nacionalna udruga ugostitelja

Jelena Tabak
predsjednica
udruge
Zdravko Karna
potpredsjednik
udruge
Srećko
Koljić

skupština
Žakline
Troskot

skupština
Saša
Šestan

skupština
Nikola
Eterović

skupština
Jelena
Tabak

skupština
Franko
Žuvela 

skupština
Ante
Vlašić

skupština
Marin
Medak

nadzorni
odbor
Vedran
Jakominić

nadzorni
odbor
Stipe
Jeličić 

nadzorni
odbor
Aktualni Statut Udruge

Pročitajte Statut 
Nacionalne udruge ugostitelja

Statut NUU

Pratite nas na društvenim mrežama

Nacionalna udruga ugostitelja je udruga čiji su ciljevi unaprjeđenje konkurentnosti, razvoj inovativne ponude i promicanje kvalitete ugostiteljstva u Hrvatskoj u skladu s najboljim svjetskim praksama te poštujući tradicionalne vrijednosti hrvatske gastronomije.
Savska cesta 41
10000 Zagreb, Hrvatska
mail. ured@nuu.hr
www.nuu.hr 
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram